Dobre relacje dziecko - opiekunka - rodzice

Przyglądając się dzisiejszej ofercie poszczególnych przedszkoli możemy zauważyć zarówno elementy podobne jak i pewne różnice w ich propozycjach skierowanych zarówno do rodziców jak i do samych dzieci. Chcąc zapewnić szereg zalet oraz atrakcyjną ofertę dla każdego podopiecznego preferowane są w nich głownie niewielkie grupy. Często dąży się do tego by nie przekraczały około 15 lub 20 osób. Właściwie do ich ilości dobiera się również ilość opiekunek tak by każde dziecko miało poczucie, że może liczyć na zainteresowanie oraz opiekę ze strony dorosłej osoby. Obok opiekunek, które mają często bezpośrednio i codzienny kontakt z każdym dzieckiem obecne są również i inne osoby. Obok kadry i zarządu obecne są tam również kucharki (starannie przygotowują zarówno smaczne posiłki ale i atrakcyjne wyglądające jak również i szeregu innych osób. Często prowadzą one zajęcia dodatkowe bądź korekcyjne. Czy to psycholodzy czy to logopeda również najczęściej ma właściwe podejście do każdego dziecka i w razie pojawiających się problemów podejmują właściwe działania. Wszystko to co uda im się wykryć na tak wczesnym etapie i skutecznie przeciwdziałać, zaowocuje znacznie w przyszłości. Dlatego też czy to w przedszkolu czy też poza przedszkolem zalecają określone działania. Najczęściej w tym celu przeprowadzana jest rozmowa zarówno z opiekunką jak również i z rodzicami. Tu również warto zastanowić się nad wyborem przedszkola. Te ceniące współpracę rozumieją, że nie każdy rodzic ma wystarczająco dużo wolnego czasu do tego by całkowicie się angażować w życie przedszkola. Najczęściej jednak zachęcają do brania udziału w wydarzeniach i do tego by również samemu je inicjować. Informując zarówno o postępach jak i o konieczności dodatkowych zajęć tworzą wzajemne relacje wzmacniające nie tylko relacje przedszkole-rodzic ale również pozwalające na poznanie dziecka i tego co ono robi, jakie zyskuje umiejętności podczas przebywania w przedszkolu.

Wszystko to łącznie oraz kilka innych czynników wpływa na to z jaką chęcią dziecko udaje się czy to do przedszkola czy też do żłobka. Warto brać je pod uwagę tym bardziej, że często mimo, że pod troskliwa opieką, czas może się nieco dłużyć. Dlatego dobrze by dziecko znalazło tam zrozumienie i możliwość zajęcia czasu bez myślenia kiedy przyjdzie mama lub tata.