STRONA GŁÓWNA

     UWAGA  !

Informujemy, że w dniach 27.06.-29.07.br.  

nasze przedszkole pełni

dyżur wakacyjny.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie dziecka
do 20.06.2016r.

Złożenie wniosku i podpisanie umowy (dot. dzieci spoza Samorządowego Przedszkola nr 1 w Łochowie) do dnia 24.06.2016r.

Podpisanie aneksu do umowy (dot. dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Łochowie) do dnia 24.06.2016r.

Płatności za dyżur (u intendenta) w dniach  27.-28. czerwca 2016r. 

 

 

 

 

 

 

  „Dzieci nigdy nie słuchają starszych,

 

ale zawsze ich naśladują”

 

 James Baldwin 

 

       Dziecko XXI w. to symbol przyszłości, jego twórca i kreator. Priorytetem pracy naszej placówki jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków  dla wielokierunkowego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami i wrodzonym potencjałem oraz wspieranie jego potrzeb, zainteresowań i aktywności. Umiejętności i wartości, w które wyposażą nauczyciele  swoich wychowanków są bardzo istotne, ponieważ  dają podłoże do dalszego kształcenia.